Druhý webinár o konzultačných stretnutiach a ich facilitácii

program-220212-1_web-A4

Mons. Jozef Jančovič:

ZAKLADNA-otazka-AST

Tu stiahni vo formáte pdf.

Juraj Klepáč a Štefánia Hrivňáková:

prezentacia-moderatori-final-2

Tu stiahni vo formáte pdf.

Obsah

12. februára 2022 sa uskutočnil druhý arcidiecézny synodálny webinár. Zúčastnilo sa ho vyše 200 účastníkov z celej arcidiecézy, koordinátori zo 78 farností a podobného počtu rehoľných spoločenstiev a laických hnutí a združení, moderátori konzultačnej fázy, kňazi a ďalší spolupracovníci v miestnych synodálnych tímoch. Konferencia sa uskutočnila online a bola vysielaná z arcibiskupskej kúrie v Bratislave. Stretnutie moderovala členka arcidiecézneho tímu Renáta Ocilková a aktívne ho sprevádzali členovia arcidiecézneho synodálneho tímu. Dôležitú úlohu v tomto webinári zohrali najmä podporný tím laických facilitátorov, ktorí majú skúsenosti s komunikáciou, facilitáciou a komunitným líderstvom a organizáciou. 
Stretnutie otvoril otec arcibiskup-metropolita, Mons. Stanislav Zvolenský. Zdôraznil, že na synodálnej ceste ponúkame naše schopnosti a ochotu a otvárame sa pre pôsobenie Božieho Ducha, Božieho tajomstva. Božie pôsobenie je možné, keď sa my otvoríme. Poďakoval sa všetkým za kroky, ktoré sa už vykonali. Spoločne sa pomodlil s prítomnými synodálnu modlitbu k Duchu Svätému a všetkých požehnal. 
Potom arcidiecézny koordinátor Juraj Vittek prezentoval odpovede na množstvo konkrétnych otázok z predchádzajúceho webinára, ktoré sa týkali práce koordinátorov a organizácie konzultačných stretnutí v miestnych spoločenstvách, a odkázal na stránku synoda.abuba.sk, ktorá je hlavným zdrojom informácií, konkrétnych usmernení, motivácií a materiálov a kde môžu všetci nájsť odpovede na najčastejšie kladené otázky. 
Mons. Jozef Jančovič predstavil obsah hlavnej otázky pre synodálne konzultačné stretnutia, ktoré sa budú v nasledujúcich mesiacoch konať v malých skupinkách do 10 ľudí po celej diecéze v miestnych komunitách a farnostiach. Na pozadí evanjelia o Emauzských učeníkoch premenil na drobné hlavnú tému a predstav ju v 10 odporúčaných tématických okruhoch, z ktorých si jednotlivé stretnutia môžu vybrať najpriliehavejšie daným účastníkom. 
Facilitátorka Štefánia Hrivňáková spolu s Jurajom Klepáčom predstavili veľmi plastickým a konkrétnym spôsobom niektoré komunikačné techniky, nástroje a zručnosti potrebné pre moderátorov týchto konzultačných stretnutí. Predstavili, ako môže prebiehať takáto konzultácia.
Ivan Pružinec moderoval čulú komunikáciu účastníkov, ktorí sa mohli zapojiť mnohými podnetmi a otázkami prostredníctvom Slido a v druhej časti webinára boli rozdelení do menších diskusných skupín (rooms), v ktorých diskutovali o svojich doterajších skúsenostiach, ťažkostiach i úspechoch. Skupiny boli facilitované a animované vybranými koordinátormi z celej diecézy.
Na záver v krátkej panelovej diskusii arcidiecézny koordinátor spolu so svojimi spolupracovníkmi odpovedali na niektoré otázky a podnety, ktoré vzišli z diskusií a ubezpečil, že budú spracované a k dispozícii na arcidiecéznom webe synody. Trojhodinový webinár sa niesol v duchu kreativity, nadšenia i vo vedomí ťažkostí a výziev. Stretnutie účastníci ukončili modlitbou Anjel Pána v úcte k Panne Márii, ktorá sa po anjelovom Zvestovaní „vydala na cestu” a je príkladom synodálneho kráčania. 
Organizácia webinárov, školení a komunikácia so všetkými je jednou z hlavných úloh arcidiecézneho synodálneho tímu, na ktorý sa pripravoval v ostatných mesiacoch. Teraz sa synodálne procesy rozbiehajú na miestnej úrovni vo farnostiach, spoločenstvách okolo reholí a v laických združeniach a hnutiach, školách a pod.
Ukazuje sa, že jednou z najväčších výziev i dobrodení týchto synodálnych procesov bude kultivácia vzájomnej komunikácie, osvojenie si komunikačných zručností, empatie, úcty v dialógu a umenia počúvať i hovoriť.