Synodálne procesy sú ponúkané v diecéze v rôznych oblastiach, všade, kde sú členovia Cirkvi prítomní a kde pôsobia:

Synodalita sa doteraz prejavovala aj v synodálnych štruktúrach Cirkvi, ktoré predpokladá cirkevné právo (bod 1). V decembri a v januári prebehli synodálne stretnutia kňazov na kňazských rekolekciách, synodálny proces v diecéze bol predmetom aj stretnutia presbyterskej rady arcidiecézy. Takisto sa odporúča začať synodálne procesy v pastoračných radách farností.

Väčšina konzultačných stretnutí bude prebiehať v spoločenstvách: farnostiach (2.), pri rehoľných domoch, kostoloch a centrách (3.) a v laických združeniach, hnutiach a spoločenstvách, či v školách (4.). V celkom špecifických oblastiach (5.) to bude Arcidiecézny synodálny tím, ktorý sa bude snažiť zorganizovať v spolupráci s niektorými spoločenstvami konzultačné stretnutia. Všetky zložky synodálneho procesu sa budú snažiť preniknúť aj na cirkevné, sociálne, existenčné periférie, aby sme počúvali tých, ktorých obyčajne v Cirkvi nepočuť.

Jednotlivcom, ktorí budú ochotní sa zapojiť do synodálnych konzultačných stretnutí (v malých skupinách do 10 ľudí), odporúčame, aby sa obrátili na koordinátorov spoločenstiev, ktoré sa zaregistrovali do diecéznej fázy synodálneho procesu.

Doteraz sa prihlásili tieto spoločenstvá:

Farnosti (79)

Farnosť:

Dekanát:

Svätej rodiny, Bratislava-Petržalka II.
koord. Paedr. ThDr. Ondrej Krajňák, (krajnako@gmail.com, 0905 528 319)
Bratislava – Podunajské Biskupice
koord. Anna Žáková (synoda@beracha.sk, 0907 279 358)
Povýšenia sv. Kríža, Bratislava – Petržalka I.
koord. pre kostol sv. Arnolda Janssena :
Pavol Kaločaj (pavol.kalocaj@gmail.com)
Monika Kušnírová Grambličková (monikagramblickova@gmail.com)
koord. pre kostol Povýšenia svätého kríža :
Peter Rohal (rohal.peter@gmail.com), Ján Košta (jan.kosta@gmail.com)
Bratislava – Čunovo
koord. doc. MUDr. Juraj Fillo
BA -Jarovce
koord. Andrej Klapka
Bratislava – Sedembolestnej Panny Marie Bratislava – Petržalka
koord. vdp. Milan Puškár
Bratislava – Rusovce
koord. Vladimír Heriban
Bratislava – Petržalka IV. (Mamateyova)
koord. Dušan Vilhan
Vysoká pri Morave
koord. Štefan Budaj
Stupava
koord. Katarína Tóthová
Bratislava – Lamač
koord. Renáta Ocilková (ocikova@kbs.sk), Marek Bartovič
Borinka
koord. Jozef Meliš (synoda.borinka@gmail.com)
Devínska Nová Ves
koord. Miroslav Hanušovský
Bratislava – Dlhé Diely
koord. Vladimír Peklanský
Bratislava – Dúbravka
koord. Juraj Červeň, Jozefa Červeňová (synodadubravka@googlegroups.com)
Bratislava – Záhorská Bystrica
koord. vdp. Ľudovít Pokojný
Zohor
koord. Veronika Labáková (veronika.labakova@gmail.com)
Bratislava – Rača
koord. Richard Ziman
Bratislava – Kráľovnej rodiny
koord. vdp. Antonín Lukeš
Bratislava – Vajnory
koord. Ján Gero
Bratislava – Blumentál
koord. Eva Kořínková
Bratislava-Trnávka
koord. Radovan Pavlík (synodatrnavka@gmail.com, 0908 939 765)
Bratislava – Svätého Martina
koord. Tomáš Strečanský
Bratislava – Kramáre
koord. Marek Novák
Bratislava – Miletičova
koord. Monika Kotulová
Bratislava – svätej Alžbety
koord. vdp. Marián Kráľ
Bratislava – svätej Trojice
koord. sr. Lucia Ščurková (synodatrojica22@gmail.com, 0902 870 407)
Bratislava – Prievoz
koord. Mária Kucharovičová (maria.kucharovic@gmail.com, 0908 865 148)
Sološnica
koord. Marta Bordáková
Lozorno
koord. Vladimír Sabo
Pernek
koord. vdp. Milan Naď  
Jablonové
koord. vdp. Milan Naď
Závod
koord. JUDr. Richard Hollý
Láb
koord. Silvia Mudroňová (silvia.mudronova@seznam.cz, 0911 552 134)
Plavecký Štvrtok
koord. Katarína Švajdová, Pavol Švajda
Malacky
koord. Mgr. Maroš Fedor
Rohožník
koord. vdp. Vladimír Kiš
Plavecký Mikuláš
koord. vdp. Peter Jelínek
Veľké a Malé Leváre
koord. Ján Beňo, Ing. Mária Biksadská
Šenkvice
koord. Ján Chromík, Filip Abrhan
Pezinok
koord. Martina Šipošová (msiposova@abuba.sk)
Modra
koord. Jozef Kokoška
Viničné
koord. Lubomir Slocik, Mgr. Silvia Kubošiová
Grinava
koord. Filip Marek
Báhoň
koord. Róbert Polák
Svätý Jur
koord. Peter Topor 
Štefanová
koord. Ing. Marek Zemčík
Vištuk
koord. Ing. Jozef Veselka
Doľany
koord. JUDr. Ida Konopová, PhD. (ida.konopova1953@gmail.com, 0902 337 596)
Častá
koord. vdp. Vladimír Banský
Slovenský Grob
koord. Dávid Šilhár (david.silhar@gmail.com, 0903 518 346), Stanislava Šilhárová (kmetova.stanislava@centrum.sk, 0917174932)
Budmerice
koord. Ing. Marek Študenc (mstudenc@gmail.com, 0911911230)
Blatné
koord. Rastislav Fukas
Kráľová pri Senci
koord. Patrik Blaho
Kaplná
koord. Roman Kňažko
Most pri Bratislave
koord. Andrea Hornáčková
Chorvátsky Grob – Čierna Voda
koord. Martin Vass, Zuzana Juríková
Dunajská Lužná
koord. Magdaléna Blahová
Boldog
koord. Mgr. Viera Gábová (vierka.gabova@gmail.com)
Bernolákovo
koord. Ondrej Matulník
Čataj
koord. Lukáš Kaplán, Martina Bernátová
Tomášov
koord. Ing. Erika Kovácsová, Mgr. Péter Horváth
Miloslavov, Alžbetin Dvor
koord. Juraj Szabo, Juraj Minárik
Chorvátsky Grob
Radka Javorková, Zuzana Javorková
Ivánka pri Dunaji
koord. vdp. Štefan Rusňák
Senec
koord. Marek Vincze
Veľký Biel
koord. Marta Fülöpová (synodalita.bieldedinka@gmail.com)
Kostolná pri Dunaji
koord. Šillo Igor a Šillo Kiss Ivett
Veľký Biel
koord. Marta Fülöpová
Senica
koord. Pavol Škodáček
Koválov
koord. vdp. Zdenko Tkáčik
Jablonica
koord. Peter Búran (buran.peter@gmail.com, 0911 735 762)
Myjava
koord. Bc. Eva Hrinová (0908 849 626, evahrinova0@gmail.com),
Mgr. Marek Hrin (0905 921 600, marek.hrin93@gmail.com)
Gbely
koord. Ferdinand Válek
Unín
koord. Martin Hoferka
Brodské
koord. Mgr. Zuzana Nižňanská
Kopčany
koord. Jana Vaňková, Jana Borutová
Radošovce
koord. Jozef Chrenka
Holíč
koord. Beáta Šeniglová
Farnosť Nový Život – Eliášovce
koord. Alžbeta Víghová
Šamorín
koord. vdp. Tomáš Jendruch
Farnosť Štvrtok na Ostrove
koord. vdp. Robert Masicza
Farnosť Holice
koord. Gábor Jankó
Farnosť Báč
koord. Ladislav Schranko
Čáry
koord. Monika Smatanová
Šaštín-Stráže
koord. Marcel Žák, Iveta Žáková
Kúty
koord. Miroslav Palkovič, Mária Rosová
Moravský Svätý Ján
koord. vdp. Milan Čaniga 


Bratislava – juh

Bratislava – juh

Bratislava – juh

Bratislava – juh

Bratislava – juh

Bratislava – juh

Bratislava – juh

Bratislava – juh

Bratislava – sever

Bratislava – sever

Bratislava – sever

Bratislava – sever

Bratislava – sever

Bratislava – sever

Bratislava – sever

Bratislava – sever

Bratislava – sever

Bratislava – stred

Bratislava – stred

Bratislava – stred

Bratislava – stred

Bratislava – stred

Bratislava – stred

Bratislava – stred

Bratislava – stred

Bratislava – stred

Bratislava – stred

Bratislava – stred

Malacky

Malacky

Malacky

Malacky

Malacky

Malacky

Malacky

Malacky

Malacky

Malacky

Malacky

Pezinok

Pezinok

Pezinok

Pezinok

Pezinok

Pezinok

Pezinok

Pezinok

Pezinok

Pezinok

Pezinok


Pezinok

Pezinok

Senec

Senec

Senec

Senec

Senec

Senec

Senec

Senec

Senec

Senec

Senec

Senec

Senec

Senec

Senec

Senec

Senec

Senica

Senica

Senica


Senica

Skalica

Skalica

Skalica

Skalica

Skalica

Skalica

Šamorín

Šamorín

Šamorín

Šamorín

Šamorín

Šaštín

Šaštín

Šaštín

Šaštín

Rehole (24):

Kongregácia Dcér Božskej Lásky
Spoločnosť Božieho Slova
Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža
koord. Sr. Miriam Albertyová SCSC (albertyoval@gmail.com, 0902 730 116),
Sr. Margaréta Kolníková SCSC (magdus.kolnikova@gmail.com, 0918 341 436)
Milosrdné sestry Svätého Kríža, ABÚ
Rímska únia Rádu sv. Uršule, Komunita uršulínok Modra
Spoločnosť sociálnych sestier
Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame
Kongregácia sestier terciárok kapucínok Svätej rodiny
Saleziánky, FMA
Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy
Rímska únia Rádu svätej Uršule
Milosrdné sestry Svätého kríža
Spoločnosť Ježišova
Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža, ABÚ,
koord. Sr. Brigita Múdra SCSC (srbrigitassk@gmail.com, 0948 836 458)
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Kongregácia bratov Tešiteľov z Getseman 
Hospitalská rehoľa sv. Jána z Boha
Misijné sestry služobnice Ducha Svätého
Saleziáni don Bosca
Misijné sestry služobnice Ducha Svätého
Svetský rád bosých karmelitánov
Kongregácia Notre-Dame
Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa
Spoločnosť Ježišova, koord. Milan Hudaček (m.hudacek@gmail.com, 0908 838 814)

Laické katolícke, občianske, súkromné združenia, hnutia a spoločenstvá (60):

Komunita Eben Ezer (nad-farské)
koord. Matej Sabo, Mária Škovierová (matej.sabo@gmail.com, 0905 201 684)
Calvary O.Z.
koord. Pavol Dobrucký, palo.dobrucky@gmail.com, 0902 365 559)
Spoločenstvo Ladislava Hanusa (celoslovenské, akademický svet, občiansky sektor, kultúrna (umelecká) oblasť, školstvo a vzdelávanie) koord. Boris Bartho (boris.bartho@gmail.com, 0918 396 306)
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (celoslovenské, občiansky sektor, školstvo a vzdelávanie, dobrovoľníctvo)
koord. Andrej Gejdoš (andrej.gejdos@erko.sk, 0910 234 711)
Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy (celodiecézne)
koord. Martin Kocian, Jonáš Čarný (martin.kocian@mladezba.sk; jonas.carny@gmail.com, 0911 234 887)
Bratislavská arcidiecézna charita (má „bunky“ vo viacerých farnostiach, celodiecézne, sociálna oblasť, dobrovoľníctvo)
koord. Mgr. Martin Takács (pomoc@charitaba.sk, 0910 842 752)
Katechézy Dobrého pastiera, OZ Átrium Dobrého pastiera (celoslovenské, školstvo a vzdelávanie)
koord. Mária Dzurillová (maria@katechezydp.sk, 0911 178 850)
Slovenský skauting, o. z. (celodiecézne, ekuména, školstvo a vzdelávanie, dobrovoľníctvo)
koord. Michal Černý (m.michal.cerny@gmail.com, 0910 178 503)
Kolégium Antona Neuwirtha (sídl. Ivánka pri Dunaji, celoslovenské, akademický svet, školstvo a vzdelávanie)
koord. Branislav Kuljovský (branislav.kuljovsky@kolegium.org, 0908 245 908)
Študentský domov Svoradov (Bratislava, celoslovenské, akademický svet)
koord. Andrej Sňahničan (snahnican.andrej@gmail.com)
Spoločenstvo Misia Máriina
koord. Mária Drábeková (maruskadrabek@gmail.com, 0903 234 352)
Spoločenstvo JORDÁN
Spoločenstvo Regnum Christi Bratislava
Únia centier a poradní pre rodinu
Dom Quo Vadis
Neokatechumenátna cesta
MAGIS
Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy
Fórum kresťanských inštitúcií
Spoločenstvo rodín
Spoločenstvo Martindom
Spoločenstvo Dobrého pastiera a jeho krásnej Matky
kontakt na koord. (spoldopa@gmail.com, 0907 897 964)
Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku-Zbor Bratislava 1 Silvestra Krčméryho 
Famille Solitude Myriam (Rodina Panny Marie pre osamelých)
DaR – Združenie pre podporu rodín a detí
Saleziánske dielo na Trnávke
Spoločenstvo kresťanského života – CVX
Modlitby Otcov (stretko)
Nadácia Slovakia Christiana
SIGNUM – Dúhoví kresťania
koord. Miroslav Maťavka (miro@duhovi-krestania.sk
Rodina Viskupová
Komunita Sant’Egidio
Sekundárny inštitút Don Boscových dobrovoľníčok
Rodinné spoločenstvo Šamorín
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
Spoločenstvo Dobrého pastiera
Centrum rodiny, n.o
Priestor prijatia o.z.
Komunita Emanuel
Spojená škola sv. Františka z Assisi
Cirkevné konzervatórium 
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
Materská škola sv. Márie Magdalény
Lamačské chvály
SŠ sv. Vincenta de Paul
Hnutie fokoláre
RESOTY – resocializačná komunita Antona Srholca
Združenie MÁRIINA DOBA
Katolícke hnutie žien Slovenska
Plášť sv. Vincenta de Paul 
De Paul, n.o. Pomoc ľuďom bez domova
Hnutie Svetlo-Život
Deti viery (z komunity Útecha)
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 
OZ Francesco
Združenie mariánskej mládeže
Pápežské misijné diela
Ad Una Corda
Schola Verbum Domini + Gloria Dei – homo vivens
Hnutie Nazaret
koord. Jozef Pajerský (jozpajersky@gmail.com)
Cirkevné oddelenie – štátne Konzervatórium (Bratislava)
koord. Mária Horváthová, Michal Malčovský (horvathka.maria@gmail.com, michael.malcovsky@gmail.com, 0949 670 133, 0902 299 661)
Spoločenstvo Kráľovnej rodiny (farnosť Bratislava – Svätej rodiny)
koord. Ľubomíra Semešová Cehuľová (lubomiracehulova@gmail.com, 0908 578 431)
Združenie VOTUM (sociálna oblasť)
koord. Mária Horváthová (horvathka.maria@gmail.com, 0902 299 661)
Človek a Viera (celoslovenské, fotografovanie cirkevných udalostí)
koord. Zuzana Kostková, Michal Halenár (mgrzuzka@gmail.com, halenarik@gmail.com, 0908 110 067, 0949 412 734)