Ako vybrať miestneho koordinátora

 1. Ako bude časovo náročná úloha koordinátora?
  • Samozrejme na miestneho koordinátora sú časové požiadavky, je potrebné, aby sa zúčastnil na formačných školeniach a webinároch, a potom organizoval a sprevádzal celý proces v miestnom spoločenstve. Preto je dobré, aby si najmä vo väčších farnostiach či spoločenstvách tiež vytvoril miestny (farský) tím.
 2. Je možné mať aj dvoch miestnych koordinátorov pre spoločenstvo?
  • Áno. V tom prípade môže byť vhodné, aby jeden bol muž a jedna žena.
 3. Môže byť miestnym koordinátorom samotný kňaz (farár) alebo vedúci spoločenstva?
  • V krajnom prípade áno, ak ide o veľmi malú farnosť, v ktorej sa nedá nájsť iný vhodný koordinátor, ale synodalite viac zodpovedá zaangažovanie členov spoločenstva do tohto procesu a zvlášť laických veriacich. Ak napríklad laický veriaci nemá odvahu sa do toho pustiť, môže byť spolu s ním koordinátorom aj samotný kňaz.
 4. Môže si miestny koordinátor vytvoriť svoj vlastný miestny (napríklad farský) tím?
  • Áno, je to vhodné. Samozrejme podľa možností a úsudku miestneho spoločenstva a v spolupráci a s vedomím farára, či vedúceho spoločenstva.
 5. Čo môže pomôcť v prípade ťažkosti nájsť osobu ochotnú prevziať úlohu koordinátora?
  • Ak nachádzate ťažkosť nájsť koordinátora, môžete sa zaregistrovať aj bez neho a načas sa zúčastňovať prípavných webinárov. Ak sa vám podarí zorganizovať aspoň jedno konzultačné stretnutie, je možné, že sa z prítomných vzbudí niekto, kto bude túžiť pomôcť aj pri organizovaní ďalších. Tak sa môžu zrodiť spolupracovníci s túžbou pomôcť veci ako ovocie synodálneho stretnutia.
 6. V akom veku by mal byť miestny koordinátor?
  • Nedá sa to jednoznačne povedať, ale zdá sa, že je vhodné, aby to bol človek v strednom veku, s dostatočnou zrelosťou a skúsenosťami, rešpektovaný s rozhľadom, ale dostatočne pružný v komunikácii, zručný v používaní elektronických médií. Niekedy sa vhodne môžu dopĺňať dvaja koordinátori (napríklad jeden skúsenosťami a druhý nadšením vlastným mladosti). Okrem toho si môžu vytvoriť tím spolupracovníkov, ktorí im pomôžu napríklad v oblasti elektronickej komunikácie a podobne.