Manuál pre kňazov (pre prvé kroky)

manual-knazi-4_print-A4

Stiahni tu vo formáte pdf (A4) a tu vo forme 3f letáku.

Synodalita k pastoračnom obrátení
(text a prezentácia z kňazských synodálnych rekolekcií)