Ako sa zaregistrovať

 1. Registruje sa celá rehoľa alebo len miestne rehoľné spoločenstvo?
  • Keďže ide o diecéznu fázu synodálnej cesty, je potrebné, aby sa jednotlivé rehoľné spoločenstvá zapojili do synodálnych procesov tej diecézy, v ktorej kráčajú v miestnych spoločenstvách. Preto sa registrujú konkrétne miestne rehoľné komunity, domy, kostoly, centrá a pod., ktoré pôsobia na území našej Bratislavskej arcidiecézy.
 2. Sme malá rehoľná komunita so špecifickým apoštolátom (napríklad 4 sestry pracujúce v školstve) – ako sa máme zaregistrovať do synodálnej cesty v diecéze?
  • Odporúčame sa zaregistrovať u koordinátora farnosti alebo školy, na území ktorej sa vykonáva váš apoštolát, aby ste sa zapojili do konzultácií miestneho spoločenstva. V prípade pochybnosti sa obráťte na nás a poradíme vám.
 3. Môžem sa zaregistrovať na tejto stránke ako jednotlivec?
  • Nie. Jednotlivec sa môže obrátiť na konkrétnu farnosť, rehoľnú komunitu alebo iné spoločenstvo, v ktorom môže prejaviť záujem o účasť na konzultačných stretnutiach. V prípade ťažkosti sa môže obrátiť na nás emailom, aby sme mu poradili.
 4. Ak sme menšie spoločenstvo, ktoré je súčasťou veľkého hnutia alebo organizácie presahujúcej hranice farnosti (alebo aj diecézy), môžeme sa prihlásiť aj vo farnosti, v ktorej pôsobíme?
  • Áno. Bolo by to želateľné, keďže cieľom synodálneho procesu je kráčať spolu v Cirkvi. Je to príležitosť hľadať cesty ako sa zapojiť do konzultácií s inými spoločenstvami, v blízkosti ktorých ste na ceste viery. Synodalita znamená prekonať aj hranice vlastného malého spoločenstva a učiť sa kráčať s inými. Ale je možné sa zaregistrovať aj priamo cez arcidiecézny synodálny tím a my vám pomôžeme a usmerníme vás, aby ste hľadali cesty zapojenia do konzultácií v prostredí štruktúry Cirkvi, kde žijete.
 5. Ak sme rehoľné spoločenstvo, ktoré spravuje kostol, dom alebo centrum a má vlastný apoštolát, máme sa zaregistrovať na tejto stránke alebo sa prihlásiť u koordinátora farnosti, na území, ktorej konáme apoštolát?
  • Sú možné obe možnosti. Je to na vašom zvážení. V každom prípade je veľmi synodálne hľadať cesty spoločného kráčania v cirkevných štruktúrach diecézy a farnosti. Ak sa prihlásite cez túto stránku Arcidiecézneho synodálneho tímu, tak vám pomôžeme a povzbudíme vás v hľadaní týchto ciest.
 6. Ak farár alebo vedúci spoločenstva ešte nenašiel koordinátora, môže sa zaregistrovať?
  • Je dobré sa zaregistrovať, aj keď sa ešte nenašiel koordinátor. So zaregistrovanými subjektmi totiž začneme komunikovať a ponúkať prípravné webináre, ktoré pomôžu zorientovať sa a ponúknu impulzy a inšpirácie. Farár alebo vedúci spoločenstva môže na tieto webináre pozvať niekoho zo svojich spolupracovníkov, ktorý sa napríklad obáva takejto zodpovednosti a bude tak môcť dozrievať spolupráca.