AKO viesť konzultačné stretnutia?
(otázky a odpovede po 3. webinári)

  1. Pri stretnutí – téma počúvanie – sa ľudia ľahko a úprimne rozhovorili o vlastných problémoch, ale nedokázali hľadieť v rámci cirkevného spoločenstva. Ako pomôcť? (otázku položilo 5 účastníkov)
    • Je prirodzené, že na stretnutí zaznejú konkrétne problémy ľudí. A to je dobre. Znamená to, že stretnutia sú autentické, dotýkajú sa reálnych problémov a situácií ľudí. Videli sme to na prototype Emazských učeníkov. Je však potrebné správne interpretovať tieto problémy vo svetle synodality. Napríklad to môže byť podnet k uvažovaniu, že ľudia nemajú komu povedať tieto problémy. A moderátor môže usmerniť dialóg k premosteniu na tému synodality. Môže sa pýtať: ako si môžete pomôcť ako skupina? Kde nachádzate podporu? Čo by ste v spoločenstve Cirkvi privítali? Kto vás vypočuje? A kedy si nachádzame čas a priestor pre vypočutie druhých? A podobne.
  2. Mohla by diecéza pripraviť pomoc pre koordinátorov, ako preložiť 10 otázok do slovenskej reality a reality jednotlivých skupín veriacich? (otázku položilo 9 účastníkov)
    • Kontextov a prostredí, v ktorých treba položiť tieto otázky, je tak veľa, že by nebolo možné vypracovať na každé prostredie ich „preklad“. Dôverujeme Vám ako kreatívnym moderátorom a koordinátorom, ktorí sa pohybujete v konkrétnom rozmanitom prostredí, že nájdete sami spôsoby. Mládež, deti, seniori, vedci, umelci, sociálne vylúčení, horliví praktizujúci kresťania, občasní návštevníci kostola, každý potrebuje „preložiť“ synodálne otázky do svojho kontextu. Pravdepodobne mnohé vzniknú jednoducho v dialógu s týmito ľuďmi. Budeme veľmi vďační, ak sa potom podelíte o svoje skúsenosti. Určite sa mnohé metódy ukážu na samotných stretnutiach. Tieto svoje skúsenosti, ťažkosti i úspechy, môžete potom zaznačiť do výstupov. Cieľom synodality je tieto komunikačné tajomstvá objavovať a zisťovať, čo nám nejde a prečo. Veríme, že sa aj cez vaše skúsenosti veľa navzájom všetci naučíme.