Čo bude nasledovať po registrácii?

  1. Ako bude prebiehať ďalšia komunikácia s Arcidiecéznym synodálnym tímom (AST)?
    • Po registrácii budú emailové kontakty uvedené v registrácii vložené do emailovej skupiny, cez ktorú bude AST ďalej komunikovať a informovať miestne spoločenstvá.
  2. Bude koordinátorom ponúknutá nejaká pomoc vo forme školení a podobne?
    • Áno. Koordinátori (spolu s tými, ktorí ich menovali) budú za svoje spoločenstvá pozvané k účasti na prípravných webinároch (pravdepodobne online kvôli pandemickej situácii), na ktorých budú môcť dostať základné informácie, orientáciu, impulzy, aby vedeli robiť prvé kroky. Zároveň tieto webináre poskytnú príležitosť zdieľať skúsenosti. Budú zároveň pre AST dôležitým zdrojom poznania rozmanitej reality a výziev, ktoré každé prostredie prináša.