V tejto sekcii nájdete podstránky užitočné pre kňazov (farárov, kaplánov, rehoľníkov), predstavených a vedúcich spoločenstiev, koordinátorov, moderátorov a ďalších spolupracovníkov, ktorí budú pracovať na organizovaní a priebehu konzultačných synodálnych stretnutí v malých skupinách. Nájdete tu biblické meditácie užitočné pre načúvanie Božiemu Slovu o synodalite v miestnach spoločenstvách, webináre pre koordinátorov a moderátorov a synodálne tímy v miestnych spoločenstvách (farnostiach, v domoch a centrách Bohu zasvätených osôb, združeniach a hnutiach), a mnohé iné materiály užitočné pre realizáciu synodálnych procesoch na miestnej úrovni. Tieto materály vám môžu byť užitočné pre informovanie o synodalite a propagáciu, pre organizáciu konzultačných stretnutí a samotný priebeh konzultácií, ich spracovanie a rozlišovanie, k čomu vás Duch Svätý chce viesť vo vašich spoločenstvách.